№ 8 (2018)

DOI: https://doi.org/10.31865/2520-684282018

Весь випуск

Переглянути або завантажити весь випуск PDF

Зміст

Статті

ІДЕНТИЧНІСТЬ В УМОВАХ СУПЕРШОКУ ВІД МАЙБУТНЬОГО PDF PDF
Ярослав Любивий 7-19
РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА PDF
Леонід Мозговий, Анна Огарь 20-28
СТАРЦІВСТВО І САМОТНІСТЬ: ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ PDF
А. Салій 29-37
ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ХРИСТИЯНСТВА М. БЕРДЯЄВА PDF
Ганна Ємельяненко 38-43
СТРАХ СМЕРТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ САМОТРАНСЦЕНДЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ PDF
Валерія Мельник, Тетяна Андрущенко 43-53
ЧОЛОВІЧІ ОБРАЗИ СХОДУ У МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ ЗАХОДУ PDF
Вадим Лебедев 54-63
ПРОЕКТ НОВОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ «ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ» PDF
Григорій Хлєбніков, Лариса Абизова, Ірина Соловей 63-72
ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ PDF
Віктор Дубінін, Вікторія Баранюкова 72-80
ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БУДДІЙСЬКОЇ МАГАЯНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В КИТАЇ PDF
А. Стрелкова 80-90
ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ СВІТІ PDF
Олександр Ковнєров 90-99
ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕШТАЛЬТУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ СХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ PDF
Тетяна Количева 99-111
ФЕНОМЕН СВОБОДИ В ФІЛОСОФСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОЛОДИМИРА ЕРНА PDF
Тетяна Прудка 111-120
ГЕРМЕНЕВТИЧНИЙ ПІДХІД ДО РОЗГЛЯДУ ІДЕЇ УНІВЕРСИТЕТУ ЯК СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО ФЕНОМЕНА В ІСТОРІЇ ФІЛОСОФІЇ PDF (English)
Віра Дубініна 120-130
ЕКЗИСТЕНЦІЙНИЙ АНАЛІЗ ПРОБЛЕМИ ВІДЧУЖЕННЯ У ВЧЕННІ К. ЯСПЕРСА PDF PDF (English)
Галина Дьяковська, Володимир Іванчук 130-138
ВІНЕР ЩОДО ПРИРОДИ УНІВЕРСУМУ PDF
Вячеслав Стеранов, Григорій Хлєбніков, Г. Гарбуз 138-149
КОНЦЕПТ ЧАСУ ЯК ТОЧКА ПЕРЕТИНУ ФІЛОСОФСЬКОГО ТА МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ (Е. ГУССЕРЛЬ – А. ВЕБЕРН, А. БЕРҐСОН – О. МЕССІАН, Т. АДОРНО – А. ШЕНБЕРҐ) PDF
Олена Крапенко, О. Хмарна 148-158