ВІНЕР ЩОДО ПРИРОДИ УНІВЕРСУМУ

Автор(и)

  • Вячеслав Стеранов
  • Григорій Хлєбніков
  • Г. Гарбуз

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-684282018188085

Ключові слова:

філософія, інформаційна революція, філософія інфор- мації, Універсум

Анотація

Відомо, що Філософія інформації – це область філософії, яка займається
дослідженнями природи і основами інформації, в тому числі її динамікою,
використання ії природничо-наукового вивчення, розвитком і застосуванням
методів теорії інформації і обчислювальних методів до філософських проблем.
Поглиблюючись у роздуми Вінера та Флоріді стає зрозуміло, що інформаційна
революція суттєво впливає не тільки на суспільство в цілому, але і на
філософію зокрема. Таким чином, зроблено висновок, що вивчення філософії
інформації та філософських проблем інформатики є сьогодні виключно
важливою і актуальною проблемою науки і освіти не тільки з боку інстру-
ментально-технологічних проблем збору, зберігання, обробки і передачі
інформації але і з боку вивчення інформаційних процесів у живій і неживій
природі, а також в людському суспільстві.

Посилання

REFERENCES

Bynum T.W. Philosophy in the information age // Metaphilosophy / Ed. by A. T. Marsoobian. – OxfordUK, 2010. – Vol. 41, N. 3 (April). – Р. 420–442.

Floridi L. Understanding Information Ethics: Replies to Comments // APA Newsletter on Philosophy and Computers. – Newark, 2009 – Vol. 8, N. 2 (Spring). – Mode of access: http://www.apaonline.org/publications/newsletters

/v08n2_Computers_05.aspx (Дата последней загрузки: 08.01.2011).

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті