ПРОБЛЕМИ ПЕРЕКЛАДУ ТА ІНТЕРПРЕТАЦІЇ БУДДІЙСЬКОЇ МАГАЯНСЬКОЇ ТЕРМІНОЛОГІЇ В КИТАЇ

Автор(и)

  • А. Стрелкова

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-684282018188049

Ключові слова:

буддизм, даосизм, Локакшема, порожнеча, шуньята, акаша, «Аштасагасріка».

Анотація

У статті розглядається низка проблем, що з ними стикається дослідник
текстів раннього китайського буддизму, які є перекладами з санскритських
оригіналів. На прикладі першого перекладу найдавнішої праджняпарамітської
сутри («Аштасагасріка-праджняпараміта-сутра»), показано, що, не перебу-
ваючи під впливом школи сюань-сюе та не користуючись екзегетичним під-
ходом ґе-і, його автор Локакшема (179 р.) використовував для перекладу цент-
рального буддійського поняття «порожнечі» як первинно даоський термін у
(або бень у) – «небуття», «відсутність», «неіснування», так і ієрогліф кун,
який має значення «порожнеча» і філософською категорією даосизму не є.

Посилання

Список літератури

Баяртуева Е. Ж. Становление письменной традиции Праджняпарамиты в Китае (IV–VI вв. н. э.). – Улан-Удэ: Изд-во ВСГТУ, 2007. – 119 с.

Дао сін боже цзін 道行般若經 (санскр. Aṣṭasāhasrikā-prajñāpāramitā-sūtra)/ Пер. Локакшема 支婁迦讖 // ТСД. – Т. 8. – № 224. – С. 425–478.

Духовная культура Китая: энциклопедия: в 5 т. / Гл. ред. М. Л. Титаренко. –Т. 1. Философия. – М.: Восточная литература, 2006. – 727 с.

Ленков П. Д. Философия сознания в Китае: буддийская школа фасян(вэйши). – СПб.: Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2006. – 257 с.

Лінь Чуань-фан 林 伝芳. «Хомму-ґі» кō 「本無義」考 (Дослідження

«первинного небуття») // Індоґаку буккьōґаку кенкҗ 印度學佛教學研究 =Journal of Indian and Buddhist Studies (Журнал індологічних та буддологічних досліджень). – 1977. – Vol. 25, № 2. – P. 766–769.

Мінсен чжуань чао 名僧傳抄 / Укл. Бао-чан 寶唱, ред. Сōсьō 宗性 //

МСДД. – Т. 77. – № 1523. – С. 346–362.

Сен-чжао 僧肇. Чжао лунь 肇論 // ТСД. – Т. 45. – № 1858. – С. 150–161.

Стрелкова А.Ю. Буддизм: філософія порожнечі: [монографія]. – К.:Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2015. – 408 с.

Цзі-цзан 吉藏. Чжунґуань лунь шу 中觀論疏 // ТСД. – Т. 42. – № 1824. –С. 1–169.

Янгутов Л. Е. Традиции Праджняпарамиты в Китае. – Улан-Удэ: Изд-во БГУ, 2007. – 272 с.

Chinese Text Project // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www.ctext.org.

Mair V. H. What is Geyi, After All? // China Report. – 2012. – No. 48: 1&2. –P. 29–59.

Nagao, Gadjin M. Mādhyamika and Yogācāra: A Study of Mahāyāna

Philosophies. Collected Papers of G. M. Nagao. – Dehli: Sri Satguru

Publications, 1992. – 318 p.

The Perfection of Wisdom in Eight Thousand Lines & Its Verse Summary /Transl. by E. Conze. – Bolinas: Four Seasons Foundation, 1975. – 329 p.

Thesaurus Literaturae Buddhicae (University of Oslo) // [Електронний ресурс] – Режим доступу: www2.hf.uio.no.

Zürcher E. The Buddhist Conquest of China: The Spread and Adaption of Buddhism in Early Medieval China. – Leiden: Brill, 2007. – 472 p.

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-12-18

Номер

Розділ

Статті