Про журнал

Галузь та проблематика

Видання «Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства» спрямоване на багатопланове наукове висвітлення широкого кола актуальних проблем соціальної філософії, історії філософії, філософської антропології, філософії освіти, філософії права, етики, естетики, культурології, соціології. Вісник сприяє популяризації соціально-філософської проблематики, надає педагогічній спільноті можливість відкритого дискусійного висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку сучасного філософського знання, важливих наукових здобутків означеної галузі.

Процес рецензування

Подвійне «сліпе» рецензування

1. Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

2. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

3. Рецензенти розглядають статтю за такими питаннями:

•        чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

•        чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;

•        чи має зміст статті певну новизну;

•        чи відповідає стаття науковому рівню журналу;

•        чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної за цим питанням літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;

•        у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

4. Усі статті перевіряються редакцієї програмою «UNICHEK» (сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату)

5. Рецензії (без зазначення рецензента) надсилаються автору (-ам) і статті доопрацьовуються.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Історія журналу

Засновано - у березні 2013р. Включено до Переліку наукових фахових видань України (Наказ Міністерства освіти і науки України №747 від 13.07.2015).