Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства

Вітаємо Вас на сайті Вісника Донбаського державного педагогічного університету Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства, в якому пропонується залучати до роботи філософів, соціологів, політологів, педагогів, викладачів та аспірантів гуманітарних спеціальностей. Міждисциплінарний дискурс відкриває нові горизонти і можливості наукового пошуку, демонструє взаємодію філософії з іншими галузями знань. В такому контексті концептуальні та методологічні аспекти філософії допомагають різнобічно репрезентувати об’єкт дослідження, виявити пізнавальний потенціал філософського знання в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем.

Зображення домашньої сторінки журналу