КУЛЬТУРНО МАРКОВАНІ ПРОЯВИ АЛАРМІЗМУ В УКРАЇНСЬКОМУ СОЦІАЛЬНО-ПОЛІТИЧНОМУ ДИСКУРСІ

Автор(и)

  • В'ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ Донбаський державний педагогічний університет , Ukraine https://orcid.org/0000-0002-2688-6570
  • ЖАННА КУНДІЙ Полтавський державний медичний університет, Ukraine
  • ЮЛІЯ МАЛІКОВА Донбаський державний педагогічний університет , Ukraine https://orcid.org/0000-0001-9775-7381

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-68421%20(13)2021242630

Анотація

Анотація. Стаття присвячена аналізу особливостей, культурно маркованих проявів алармістичного світосприйняття в соціально-політичному дискурсі сьогодення. Результати, отримані в процесі дослідження, дозволяють робити висновок, що на сьогоднішній день алармізм у свідомості представників українського соціуму тісно пов’язаний зі своїм етимологічним значенням тривоги, усвідомленням людством себе на межі та намаганням протистояти викликам. Під впливом сучасних реалій, трансформацій соціокультурного середовища пов’язаних, перш за все, з посиленням процесу дигіталізації, що призводять до змін кожного аспекту життєдіяльності людини, концепт алармізму набуває нових значень, вимірів, починає сприйматися як заклик, спроба протистояти екзистенціальним викликам, пов’язаним з численними екологічними проблемами. Інакше кажучи, на сьогоднішні день відбувається поступове розширення семантичної структури досліджуваного концепту, який набуває нових експліцитних на імпліцитних значень, що дозволяє зробити висновок, що алармістичність світосприйняття у сучасному глобальному соціумі посилюється, усвідомлення наближення катастрофи набуває нових вимірів, нових проявів, специфіки впливу на поведінку людини, соціальних груп, національних суспільств, знаходить свою репрезентацію у сучасному соціально-політичному дискурсі.

Ключові слова: алармізм, концепт, соціально-політичний дискурс, українське суспільство, українська культура.

Біографії авторів

В'ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ, Донбаський державний педагогічний університет

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії,
історії та соціально-гуманітарних дисциплін,
 Донбаський державний педагогічний університет

(м. Слов'янськ, Україна)
e-mail: philosophy.kafedra@ukr.net

ORCID 0000-0002-2688-6570

ЖАННА КУНДІЙ, Полтавський державний медичний університет

кандидат педагогічних наук, директор Навчально-наукового медичного інституту,

Полтавський державний медичний університет

(м. Полтава, Україна)

e-mail: kundiy.zh@ukr,net

ORCID 0000 -0002 - 9739 - 6624

ЮЛІЯ МАЛІКОВА, Донбаський державний педагогічний університет

асистент кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін

Донбаський державний педагогічний університет

(м. Слов'янськ, Україна)

e-mail: malikova.youl@gmail.com

ORCID 0000-0001-9775-7381

Опубліковано

2021-10-20