ЕТИЧНЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-68422%20(14)2021241707

Анотація

Анотація. Статтю присвячено аналізу взаємозв’язків та домінант розвитку етично-естетичного в історичній площині, виявленню найбільш ефективних світоглядних моделей етичного-естетичного в сфері професійної діяльності сучасної людини і її духовного розвитку. В статті виявлено витоки формування етично-естетичного від найдавніших днів до сучасності, детально досліджено основні історичні віхи формування етично-естетичного (Античність, Середньовіччя, Відродження, Модерн, Постмодерн), його значення на різних етапах становлення, вплив на людину та суспільство. Особливу увагу приділено значенню етики та естетики у професійній діяльності ВНЗ саме на сучасному етапі розвитку українського суспільства. На основі проведеного дослідження автори доходять висновку, що на сучасному етапі розвитку українського суспільства ефективною моделлю взаємодії етичного-естетичного в професійній діяльності можна вважати античну модель, сформовану у колисці європейської цивілізації, яка до цього часу залишається ідеальною і треба багато часу і зусиль, високу культуру та інтелект щоб її впровадити в реальне життя.

Ключові слова: етичне, естетичне, етично-естетичне, етика, естетика.

Біографії авторів

ВОЛОДИМИР ФЕДЬ, Донбаський державний педагогічний університет

доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін,

Донбаський державний педагогічний університет

(м. Слов'янськ, Україна)

e-mail: ddpudoc@gmail.com

ORCID 0000-0002-4786-1313

ІГОР ФЕДЬ, Донбаський державний педагогічний університет

доктор філософських наук, професор, завідувач

кафедри

теоретичних, методичних основ фізичного виховання і реабілітації,

Донбаський державний педагогічний університет

(м. Слов'янськ, Україна)

e-mail: ddpudoc@gmail.com

ORCID 0000-0001-5575-7025

Опубліковано

2021-10-20