ІДЕЯ БОГА ЯК РЕЛІГІЙНО-ПОЛІТИЧНИЙ ЧИННИК ОБ’ЄДНАННЯ ЄВРЕЙСЬКОГО ЕТНОСУ

Автор(и)

  • ГЕОРГІЙ ХЛЄБНІКОВ ІНІОН РАН , Російська Федерація https://orcid.org/0000-0001-5410-4807
  • В'ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ Донбаський державний педагогічний університет , Україна https://orcid.org/0000-0002-2688-6570
  • ПЕТРЕНКО АНАСТАСІЯ Донбаський державний педагогічний університет , Україна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-68421%20(13)2021242842

Анотація

Анотація. Стаття присвячена дослідженню особливостей розуміння ідеї Бога як релігійно-політичного чинника об'єднання єврейського етносу в іудаїзмі у XXI столітті. Автори розглядають такі питання, як образ Бога, проблеми взаємодії Бога з Його творіннями та цілим Всесвітом. В якості матеріалів для вивчення були використані Тора, Біблія. В результаті дослідження було зроблено висновок, що Бог в іудаїзмі розуміється як вічний: Він живе вічно, Він не має початку і не має кінця, Він є тим, хто був, існує і буде існувати. Варто додати, що в сучасному іудаїзмі пояснення питань, пов'язаних з божественним, реалізується завдяки останнім науковим досягненням. Іншими словами, у XXI столітті іудаїзм пояснює божественне через наукове.

Ключові слова: Бог; Іудаїзм; Мідраш; Кабала; Зохар; створений світ; вічність; вакуум; Рамбам; Рамбан.

Біографії авторів

ГЕОРГІЙ ХЛЄБНІКОВ, ІНІОН РАН

кандидат філософських наук, завідувач відділом філософії
Центру гуманітарних науково-інформаційних досліджень ІНІОН РАН
(Москва, Росія)
ORCID 0000-0001-5410-4807

В'ЯЧЕСЛАВ СТЕПАНОВ , Донбаський державний педагогічний університет

кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії,
історії та соціально-гуманітарних дисциплін,
 Донбаський державний педагогічний університет

(м. Слов'янськ, Україна)

ORCID 0000-0002-2688-6570

ПЕТРЕНКО АНАСТАСІЯ, Донбаський державний педагогічний університет

аспірантка кафедри філософії, історії та

соціально-гуманітарних дисциплін

Донбаський державний педагогічний університет

(м. Слов’янськ, Україна)

Опубліковано

2021-10-20