ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ В КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Т. ПАРСОНСА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ

Автор(и)

  • Олександр Сагалаков

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-6842112019185819

Ключові слова:

соціальна роль, соціальна структура, інституціоналізація, соціальна система, диспропорції потреб, рольові очікування, інтерналізація

Анотація

У статті розкривається поняття соціальної ролі по Парсонсу. Автор підкреслює, що ролі у Парсонса інституціональні, якщо вони повністю узгоджуються з встановленими культурними зразками, причому виділення ролі актора з усієї системи його особистості робить можливим аналіз взаємозв'язку особистості з соціальними системами. Автор відмічає, що процес засвоєння індивідом соціальних ролей, що здійснюється в ході соціалізації особистості по Парсонсу, включає в себе три основних компоненти. Перший з них полягає у вигляді прийнятних для даного суспільства і даної сукупності ролей в цьому суспільстві орієнтирів поведінки. Другій  - є надання суспільством індивіду сприятливих для нього умов діяльності відповідно до продиктованих йому (або обираються їм самим) ролей. Третій -   є дотримання виконання індивідами належних рівнів лояльності по відношенню до колективних інтересів і потреб. Тобто Т. Парсонс вважав, що саме в процесі соціальної взаємодії виникають і реалізуються соціальні ролі індивідів.

Посилання

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

Балабанова Е.С. Социально-экономическая зависимость и социальный паразитизм: стратегии «негативной» адаптации //

Социологические исследования, 1999, № 4.

Дарвин Ч. Происхождение видов. – М., 1939. 4.

Дарендорф. Класс и классовый конфликт в индустриальном обществе, http://www.vevivi.ru/best/Sotsiologiya-religii-kontseptsiya-YE-Dyurkgeimaref68172. html

Мертон Р. Социальная теория и социальная структура // Социологические исследования, 1992, № 2-4.

Осипов Г.В. Социология и социализм. – М.: Наука, 1990. 14.

Парсонс Т. Система координат действия и общая теория систем действия: культура, личность и место социальных систем // Американская социологическая мысль: М. 1996.

Парсонс Т. О структуре социального действия. — М.: Академический Проект, 2000. — 880 с.

Штомпка П. Социология: Анализ современного общества, 2005. http://www.srinest.com/book851_chapter_22_2._Formalnaja_soiologija_G. Zimme lja.html

##submission.downloads##

Номер

Розділ

Статті