DOI: https://doi.org/10.31865/2520-6842112019185788

ЛІНГВІСТИЧНИЙ ПОВОРОТ ТА ЙОГО РОЛЬ ДЛЯ ФІЛОСОФІЇ ТА ЛІНГВІСТИКИ У КІНІЦІ 20 ПОЧАТКУ 21 СТОЛІТТЯ

Леонід Мозговий, Вікторія Слабоуз, Інна Сущенко

Анотація


Стаття присвячена одній з дискусійних проблем сучасної філософії – проблеми виникнення «лінгвістичного повороту» та його впливу на сучасні політичні, економічні та соціальні науки. Доведено, що сам лінгвістичний поворот можна прирівняти за значимістю своїх домагань і отриманих результатів, мабуть, лише до картезіанського повороту Нового часу в його філософському застосовуванні або коперніканського повороту в науці, тому експлікувати його значимість не представляється навіть необхідним для наукового світу кінця 20-го – початку 21-го ст. У статті доведено, що «лінгвістичний поворот» є таким собі центром біфуркації усталеної системи існуючих парадигматичних установлень. Подібний інтелектуальний вибух має своїм наслідком некеровану ланцюгову реакцію зі шлейфом наслідків, що доводиться в нашому аналізі впливу «лінгвістичного повороту»: філософія, лінгвістика, філологія, історія, політичні, економічні та соціальні науки асимілювали і розвинули новітні досягнення, отримані в результаті лінгвістичної революції.


Ключові слова


аналітична філософія; біфуркація; лінгвістичний поворот; лінгвістична революція; лінгвістична філософія; мова «тут і зараз»; парадигматичні установлення

Повний текст:

PDF (English)

Посилання


REFERENCES

Habermas, J. (2001). Filosofskyi dyskurs modern [Philosophical Discourse of Art Nouveau]. (V.Kuplina, Trans.). Kyiv: Chetverta khvylia [in Ukrainian].

Stenlund, S. (1997). Ob ogranichennosti lingvisticheskoi kontceptcii iazyka [On Boundedness of Linguistic Concept of Language]. Metafizicheskie issledovaniia – Metaphysical Studies,

“Ponimanie” – “Understanding”, 1, 279–289. SPb. [in Russian].

Fure, V. N. (2000). Filosofiia nezavershennogo moderna Iurgena Khabermasa [The Philosophy of

Unfinished Modernism of Jürgen Habermas]. Minsk: Ekonompress [in Russian].

Gadamer, H.-G. (1990). Wahrheit und Methode Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik.

(Gesammelte Werke. Bd. 1). Tübingen: J. С. B. Mohr (Paul Siebeck) [in German].

Heidegger, M. (1987). Sein und Zeit. Max Niemeyer Verlag, Tübingen [in German].

Husserl, E. (1965). Philosophie als strenge Wissenschaft. Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann [in German].

Merleau-Ponty, M. (1989). Éloge de la Philosophie et Autres Essais. Paris: Gallimard [in French].

Rorty, R. (1967). The Linguistic Turn. Chicago: University of Chicago Press [in English].

Wittgenstein, L. (1973). Logisch-philosophische Abhandlung. Frankfurt: Suhrkamp [in German]