МІЖДИСЦИПЛІНАРНІ ПІДХОДИ ДО РОЗУМІННЯ «НОРМИ»

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2520-6842102019179558

Ключові слова:

норма, кількісно-статистичний підхід, якісно-унітарний підхід, філософський дискурс, спільнота

Анотація

У статті досліджуються основні підходи до розуміння поняття «норми», актуальність дослідження останньої зумовив її універсальний характер. Встановлено, що різні сфери  життєдіяльності індивіда мають свої методологічні підходи щодо розуміння норми. Автор визначає кількісно-статистичний і якісно-унітарний підходи як найбільш загальні щодо розуміння норми, де перший передбачає найбільшу частотність або повторюваність характеристик окремих елементів більшості, а другий – як те, що встановлене в якості оптимального в межах певної дискурсивної практики. У статті використовуються зазначені міждисциплінарні підходи до вивчення поняття «норма», що орієнтує на вивчення основних ознак та характеристик зазначеного поняття. В результаті аналізу було з’ясовано, що дихотомія підходів щодо норм приймається більшістю дослідників в тому чи іншому вигляді. Перший підхід статистичний, а тому постає динамічним і змінним, норма залежить від соціальних та інших змін. Другий підхід фіксує норму як універсалію або встановлений показник. У реальному житті зафіксовано взаємодію між двома розуміннями норми.

Посилання

Skirtach V.M. (2009) Тrаnsfоrmаtsціia subiektа v klіnіchnоmu dyskursі fіlоsоfstvuvannia ХХ stоlіttia: mоnоgrаfіia [Теks]. Dоnеtsk: LАNDОN-ХХІ, 2014. – 247s. (In Ukraine).

Fillips L., Yоrgеnsеn M.V. (2008) Dyskurs-аnаliz. Теоriia i меtоd / Luiza Dzh. Fillips, Маriannе V. Yоrgеnsеn. – 2-е izd., ispr. – Kh.: Izd-vо «Gumаnitаrnyi tsеntr». 352 s. (In Russian).

Fuko М. (2009) Psikhicheskaia bоlеzn i lichnоs. Fuko М. [pеr. s frаnts., prеdis. i kоm-mеnt. О.А. Vlаsоvоi]. – SPb.: Gumаnitаrnаia аkаdеmiia. 320s. (In Russian).

Fuko М. (1994). Slоvа i vеshchi. Аrkhеоlоgiia gumаnitаrnykh nаuk / Fuko М. – SPb.: A-cad. 406 s. (In Russian).

Filosofskiy slovar (2001) [The philosophical dictionary]. Moscow, Respublika Publ. 719 s. (In Russian).

##submission.downloads##

Опубліковано

2019-10-03

Номер

Розділ

Статті