Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 8 (2018) ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОГО МОЛОДІЖНОГО СЕРЕДОВИЩА В ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОМУ СВІТІ Анотація   PDF
Олександр Ковнєров
 
№ 8 (2018) ПРОЕКТ НОВОЇ ФІЛОСОФСЬКОЇ ПАРАДИГМИ «ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДОБИ» Анотація   PDF
Григорій Хлєбніков, Лариса Абизова, Ірина Соловей
 
№ 9 (2018) ПРОТИРІЧЧЯ В ОСЯГНЕННІ ОБРАЗУ І РОЛІ ЖІНКИ В КОНТЕКСТІ ПРОВІДНИХ РЕЛІГІЙ СВІТУ Анотація
В Мельник, Є Рухлено
 
№ 11 (2019) РЕЛІГІЙНИЙ ДОСВІД ОСОБИСТОСТІ У ПРАГМАТИЧНІЙ ФІЛОСОФІЇ В. ДЖЕЙМСА Анотація   PDF
Наталія Сальнікова
 
№ 8 (2018) РЕФОРМАЦІЯ ТА ЇЇ ВПЛИВ НА РОЗВИТОК СУСПІЛЬСТВА Анотація   PDF
Леонід Мозговий, Анна Огарь
 
№ 9 (2018) РОЛЬ АКСІОЛОГІЇ У ФІЛОСОФСЬКО-ПЕДАГОГІЧНІЙ ДУМЦІ Анотація   PDF
О Ковнєров, В Муравльова
 
№ 10 (2019) СВОБОДА ВОЛІ У ФІЛОСОФІЇ АРТУРА ШОПЕНГАУЕРА Анотація   PDF
Тетяна Прудка
 
№ 8 (2018) СТАРЦІВСТВО І САМОТНІСТЬ: ЇХ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ В РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРИКО-ФІЛОСОФСЬКІЙ ТРАДИЦІЇ Анотація   PDF
А. Салій
 
№ 8 (2018) СТРАХ СМЕРТІ ЯК СОЦІАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИЙ ФЕНОМЕН В КОНТЕКСТІ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОЇ САМОТРАНСЦЕНДЕНТНОСТІ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Валерія Мельник, Тетяна Андрущенко
 
№ 9 (2018) СТРУКТУРА ЦІННІСНО-СМИСЛОВИХ ОРІЄНТАЦІЙ СУЧАСНОЇ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ / STRUCTURE OF VALUE-CONCEPTUAL ORIENTATIONS OF MODERN STUDENT YOUTH Анотація   PDF
І Alekseychuk, Y. Yaschishina, H Yemelianenko, S Umerenkova
 
№ 10 (2019) СУЧАСНА ТРАКТОВКА ГЕШТАЛЬТУ: АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ Анотація   PDF
Тетяна Количева, Вадим Лебедєв
 
№ 8 (2018) ТЕНДЕНЦІЇ СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТКУ ЛЮДИНИ В КОНТЕКСТІ ФІЛОСОФСЬКОГО АНАЛІЗУ Анотація   PDF
Віктор Дубінін, Вікторія Баранюкова
 
№ 10 (2019) ТЕОЛОГІЧНІ ТА АНТРОПОМІСТИЧНІ ФОРМИ ОСЯГНЕННЯ БУТТЯ ЛЮДИНИ Анотація   PDF
Ганна Ємельяненко, Лариса Абизова, Аліна Шейкаш
 
№ 11 (2019) ТЕОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ РОЛЕЙ В КОНЦЕПЦІЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВЗАЄМОДІЇ Т. ПАРСОНСА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ВИВЧЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ ОСОБИСТОСТІ Анотація   PDF
Олександр Сагалаков
 
№ 10 (2019) ТРАНСГРЕСІЯ В КОНЦЕПТІ ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПОСТ-СТРУКТУРАЛІЗМУ Анотація   PDF (English)
Юлія Бутко, Аліна Гриценко
 
№ 11 (2019) ФІЛОСОФІЯ ГЕРМЕТИЗМУ У ЄВРОПЕЙСЬКІЙ КУЛЬТУРІ Анотація   PDF (English)
Юлія Бутко
 
№ 11 (2019) ФІЛОСОФІЯ ДОСОКРАТИКІВ: ВИТОКИ СИСТЕМНОГО МИСЛЕННЯ Анотація   PDF
Іван Загрійчук
 
№ 8 (2018) ФІЛОСОФСЬКІ ЗАСАДИ ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНОГО ХРИСТИЯНСТВА М. БЕРДЯЄВА Анотація   PDF
Ганна Ємельяненко
 
№ 9 (2018) ФІЛОСОФСЬКІ ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ Анотація   PDF
В Дубінін, А Петренко
 
№ 8 (2018) ФІЛОСОФСЬКО-АНТРОПОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ГЕШТАЛЬТУ В КОНТЕКСТІ ВПЛИВУ СХІДНОЇ ФІЛОСОФІЇ Анотація   PDF
Тетяна Количева
 
№ 8 (2018) ФЕНОМЕН СВОБОДИ В ФІЛОСОФСЬКІЙ ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ВОЛОДИМИРА ЕРНА Анотація   PDF
Тетяна Прудка
 
№ 11 (2019) ФЕНОМЕНОЛОГІЧНІ ТРАДИЦІЇ І ГЕРМЕНЕВТИКА САМОЇ СВІДОМОСТІ Е. ГУССЕРЛЯ Анотація   PDF
Віра Дубініна
 
№ 9 (2018) ХВОРОБА ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-АНТРОПОЛОГІЧНІ ПРОЯВИ У ТВОРЧОСТІ ФЕДОРА ДОСТОЄВСЬКОГО Анотація   PDF
О Біланов О.С.
 
№ 8 (2018) ЧОЛОВІЧІ ОБРАЗИ СХОДУ У МАСОВІЙ КУЛЬТУРІ ЗАХОДУ Анотація   PDF
Вадим Лебедев
 
№ 11 (2019) ЩО ШУКАЄШ, HOMO? Анотація   PDF
Володимир Петрушов
 
26 - 50 з 50 результатів << < 1 2