Редакційна політика

Галузь та проблематика

Видання «Вісник ДДПУ. Серія: Соціально-філософські проблеми розвитку людини і суспільства» спрямоване на багатопланове наукове висвітлення широкого кола актуальних проблем соціальної філософії, історії філософії, філософської антропології, філософії освіти, філософії права, етики, естетики, культурології, соціології. Вісник сприяє популяризації соціально-філософської проблематики, надає педагогічній спільноті можливість відкритого дискусійного висвітлення нових ідей і тенденцій розвитку сучасного філософського знання, важливих наукових здобутків означеної галузі.

 

 

 

Політика розділів

Статті

Вибрано Приймає рукописи Вибрано Індексується Вибрано Рецензується
 

Процес рецензування

Подвійне «сліпе» рецензування

1. Мета рецензування – підвищення якості наукових статей, які публікуються в журналі, за допомогою оцінки матеріалів висококваліфікованими експертами.

2. Процедура рецензування є анонімною як для рецензента, так і для авторів і здійснюється двома незалежними рецензентами (подвійне «сліпе» рецензування).

3. Рецензенти розглядають статтю за такими питаннями:

•        чи відповідає зміст статті темі, заявленій у назві;

•        чи відповідає зміст статті тематичним напрямам журналу;

•        чи має зміст статті певну новизну;

•        чи відповідає стаття науковому рівню журналу;

•        чи доцільна публікація статті з урахуванням раніше випущеної за цим питанням літератури та чи є вона цікавою для широкого кола читачів;

•        у чому конкретно полягають позитивні сторони, а також недоліки статті, які виправлення та доповнення мають бути внесені автором (при наявності таких).

4. Усі статті перевіряються редакцієї програмою «UNICHEK» (сервіс з перевірки робіт на ознаки плагіату)

5. Рецензії (без зазначення рецензента) надсилаються автору (-ам) і статті доопрацьовуються.

 

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

 

 

 

Архівування

Цей журнал використовує систему LOCKSS для розподіленого архівного зберігання опублікованого змісту в численних бібліотеках та інформаційних центрах. Бібліотеки - учасниці проекту LOCKSS гарантують довготермінове зберігання вичерпних архівів журналу та автоматичне відновлення пошкодженої інформації. 

 

Редакційна колегія

Редакційна колегія

Головний редактор

Скиртач В.М. кандидат філософських наук, доцент  кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Редактори

Омельченко С.О. доктор педагогічних наук професор, ректор ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов’янськ, Україна.

Аляєв Г.Є. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії й соціально-політичних дисциплін, Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка, м. Полтава, Україна.

Бутко Ю.Л. докторантка кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет» м. Слов'янськ, Україна.

Гаврілова Л.Г. доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії та практики початкової освіти ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Гагінський О.М., кандидат філософських наук, науковий співробітник Відділу філософії, Інститут Наукової Інформації з Громадських наук Російської Академії Наук, м.Москва, Росія.

Додонов Р.О. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, Київський університет імені Бориса Грінченка, м. Київ, Україна.

Дубініна В.О.      кандидат філософських наук, доцент кафедри філософії і суспільних наук, Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична стоматологічна академія», м. Полтава, Україна.

Мозговий Л.І.     доктор філософських наук, професор, кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський         державний          педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Окороков В. Б. доктор філософських наук, професор кафедри філософії Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара м. Дніпро, Україна.

Петрушов В.М. доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Українського державного університету залізничного транспорту м. Харків, Україна.

Пущаєв Ю. В., кандидат філософських наук, старший науковий співробітник Відділу філософії, Інститут Наукової Інформації з Громадських наук Російської Академії Наук, м. Москва, Росія.

Слабоуз В.В. кандидат філологічних наук, доцент кафедри іноземних мов ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Федь В.А.   доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії, історії та соціально-гуманітарних дисциплін ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Хміль В.В., доктор філософських наук, професор, завідувач кафедри філософії та соціології Дніпровського національного університету залізничного транспорту імені академіка В. Лазаряна м.Дніпро, Україна.